АндрІй Бондаренко - ЗАСНОВНИК ФОНДУ І ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Андрій народився і виріс в Україні у м. Київ та селі Старі Петрівці.
У 2016 році Андрій вирішив відвідати свою родину в Торуні, де відчув, що це місто насправді класне і підходить для його подальшого розвитку. Він вирішив здобути польську освіту у WSB Toruń і на перших же заняттях його відвідала думка, що треба якось організувати та допомогти освоїтися групі іноземних студентів, яка з кожним роком набирає свою чисельність та обороти. Пройшовши шлях невдач і перемог, його думка переросла у Фонд “International League”.

ANDRII BONDARENKO – ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI I PREZES ZARZĄDU

Andrii urodził się i dorastał w Ukrainie, w mieście Kijowie i wsi Stari Petrivtsi. W 2016 roku Andrii postanowił odwiedzić rodzinę w Toruniu, gdzie poczuł, że to miasto jest naprawdę fajne i nadaje się do jego dalszego rozwoju. Zdecydował się zdobycie polskiego wykształcenia w WSB w Toruniu i już na pierwszych zajęciach przyszła mu do głowy myśl, że trzeba jakoś zorganizować i pomóc w adaptacji rosnącej z roku na rok w liczebności i rozmachu grupie studentów zagranicznych. Po przejściu drogi niepowodzeń i zwycięstw jego idea przekształciła się w Fundację „International League”.

Вероніка Матуш - членкиня правління

Вероніка студентка журналістики Uniwersytetu Mikołaja Kopernika в Торуні. У фонді відповідає за PR та співпрацю з молоддю. Також у фонді відповідає за Speaking club, де люди з України вивчають польську мову в спілкуванні з польськими волонтерами, тож має певний досвід викладання польської. А ще у Вероніки є досвід ведення молодіжних проектів, вона вміє все зібрати і взяти на себе відповідальність.

VERONIKA MATUSH – CZŁONKINI ZARZĄDU
Veronika jest studentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W
fundacji odpowiada za PR i współpracę z młodzieżą. Również w fundacji prowadzi
Speaking Klub, w którym ludzie z Ukrainy uczą się języka polskiego w komunikacji z
polskimi wolontariuszami, więc ma pewne doświadczenie w nauczaniu języka
polskiego. A także Veronika ma doświadczenie w zarządzaniu projektami
młodzieżowymi, wie, jak wszystko poukładać w całość i potrafi wziąć na siebie
odpowiedzialność.

христина Бордюг - членКиНЯ Правління

Фінанси, протоколи, проекти, організація роботи, документація – це складна робота, яку взяла на свої тендітні плечі Христина – співзасновник і член правління.

KHRYSTYNA BORDIUH – CZŁONKINI ZARZĄDU
Finanse, protokoły, projekty, organizacja pracy, dokumentacja – to trudne zadanie,
które Khrystyna – współzałożycielka i członkini zarządu – wzięła na swoje kruche
ramiona.

ukUA